Steun Parantee-Psylos

Psylos vzw wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door Bloso. Als sportfederatie willen wij blijven investeren en streven wij naar uitbreiding van onze kwalitatieve werking. Om de (financiële) deelnamedrempel voor onze leden zo laag mogelijk te houden, hebben wij dus ook andere financiële bronnen nodig. Ook u kan hier ons bij helpen.

Giften
Wil je een gift doen? Dat kan op ons algemeen bankrekeningnummer: BE85 7855 3766 1406 (BIC-code: GKCCBEBB). Vermeld in de omschrijving duidelijk 'gift + naam + adres'.
Filip Meirhaeghe, peter van Psylos vzw, doet via deze brief een warme oproep om Psylos te steunen.

Psylos is als culturele instelling (art. 104 d.) erkend, en is bijgevolg gemachtigd om voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest uit te schrijven. Meer info over deze belastingsvermindering.
 

Merk op: in het Staatsblad van 29/07/2013 verscheen de officiële bevestiging dat Psylos tot 2018 erkend is.

Sponsoring
Er zijn verschillende waardevolle redenen waarom u als bedrijf een gift - financieel of in natura - zou schenken aan Psylos: een positieve publiciteit, een karaktervol imago of een geëngageerde maatschappelijke daad. Door onze sportfederatie te steunen draagt uw bedrijf haar steentje bij aan het verwezenlijken van de missie van Psylos.

Peter & Partner
Jaarlijks organiseert Psylos twee grote fondsenwervingsactiviteiten, namelijk de wandeldag in Hoegaarden en de estafetteloop te Bierbeek.
Wanneer u interesse heeft om een samenwerkingsverband te starten met één van deze activiteiten kan u Psylos contacteren. Wij staan uiteraard open voor nieuwe of andere activiteiten waar u Psylos mee in wil betrekken.

U kan zich ook kandidaat stellen om het peterschap over een van onze activiteiten of projecten op zich te nemen.  Neem contact op met het team en we bespreken samen met u de voorwaarden.

“Goede doel-actie”
Ben je van plan een activiteit op te zetten ten voordele van Psylos (bv. een school organiseert een sponsorloop)? Laat het ons weten, wij helpen u daar graag mee verder!
Zo is Psylos vzw een van de 800 goede doelen die geregistreerd staan bij Music for Life.

 

Voor meer info over bv. fiscale aftrekbaarheid van giften, de return die Psylos kan bieden in ruil voor sponsoring, ... kan je steeds terecht bij het Psylosteam – 016 22 04 15 of via mail